Filtry-Separatory

FILTRY-SEPARATORY >> Wkłady do filtrów sieciowych

FILTRY-SEPARATORY Wkłady do filtrów sieciowych

Wkłady filtrów sieciowych

Pdf

W instalacjach pneumatycznych wyróżnia się 3 główne źródła zanieczyszczeń. Pierwsze pochodzi z zasysanego przez sprężarkę powietrza atmosferycznego  (pyły, grzyby, bakterie itd.), drugie natomiast pochodzi ze sprężarek (opary oleju, pył powstający ze ścierania się  pracujących elementów), a trzecie z rurociągów (rdza oraz pyły i cząstki pozostałe po montażu lub remontach instalacji).

Wszystkie wyżej wymienione zanieczyszczenia w połączeniu z parą wodną tworzą mieszaninę o właściwościach ściernych i agresywnych.

Zadaniem filtrów sieciowych , a w zasadzie ich wkładów jest redukcja tych zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu do wymaganego poziomu przy danej technologii produkcji.

Standardy zanieczyszczeń określa norma ISO 85731.

Formularz kontaktowy